Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

52/319

Hvem ?. nr. 17522. reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: Wilhelm Kjølby, Thisted

Billednr: 33784