Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

61/319

Hvem ?. Fotograf Wilhelm Kjølby, Thisted. nr. 23721.reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: Wilhelm Kjølby, Thisted

Billednr: 33794