Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

65/319

Maren ?. Fotograf Wilhelm Kjølby, Thisted, nr. 22055. reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: Wilhelm Kjølby, Thisted

Billednr: 33799