Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

81/319

Hvem ?. Fotograf Peter Houmann, Hundborg. reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: Peter Houmann, Hundborg

Billednr: 33818