Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

96/319

Hvem ?. Fotograf Wilhelm Kjølby, Thisted. nr. 20001. reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: Wilhelm Kjølby, Thisted

Billednr: 33837