Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

102/319

Hvem ?. Fotograf Chr. Neuhaus, Kjøbmagergade 14, Kjøbenhavn. K. nr. 69109. reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: Chr. Neuhaus, Kjøbmagergade 14, Kjøbenhavn K

Billednr: 33843