Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

106/319

Hvem ?. Fotograf I.M.Jensen, Hvidbjerg, Thyholm. reg. 16.6.2010 på Vangsaa Arkiv

Foto: I.M.Jensen, Hvidbjerg, Thyholm

Billednr: 33848