Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

143/319

Hvor er det?

Billednr: 36919