Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

151/319

Billednr: 37012