Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

164/319

Billednr: 37017