Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

261/319

Bag på billedet står: Til Bedstefar og Farbror Peder. Fotograf L.H.Gram, Thisted. nr. 67260.
Billede modtaget Sigfred & Else Østergaard, Solvænget 10. reg. 30.9.2010 på Vangsaa Arkiv.

Billednr: 40322