Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

278/319

Landskaber fra Sydthy, 1989

Datering: 1989

08-08-2017 TL:

Kunne være jernbanebroen over "Holmgård Mølleå" mellem sdr. Ydby og Draget

Foto: Thylands Avis

Billednr: 50556