Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

288/319

Hvor? Vestervig?

Billednr: 62721