Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

32/320

Hvor? Vestervig?

Billednr: 62721