Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

29/319

Hvor?

Billednr: 62724