Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

23/319

Billednr: 66307