Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

22/319

Billednr: 66308