Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

21/320

Billednr: 66309