Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

20/319

Billednr: 66310