Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

19/320

Billednr: 66311