Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

17/320

Billednr: 66313