Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

14/319

Billednr: 66316