Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

313/319

Billednr: 66326