Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

7/319

Billednr: 66326