Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

318/320

Forbindelse til Sperring?

Billednr: 91405