Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

319/320

Forbindelse til Sperring?

Billednr: 91406