Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

37/61

Tro i Thy

Altertavlen i Jannerup kirke - fra midten af 1600-tallet - er nok det fineste billedskærerarbejde i en Thy-kirke. Dette billede af tavlens hovedfelt, forestillende den hellige nadver, afslører billedskærerens dygtighed. Læg mærke til dybden i billedet. - I bagvæggens vinduer sidder to unge mænd med fad og kande til brødet og vinen.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38361