Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

28/61

Tro i Thy

Stenkvadrene i kirkemuren kan ofte være meget interessante. Her er der i Bedsted kirke indmuret en romansk gravsten. Buen, som korset står på (tv.) symboliserer Golgatha.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38370