Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

25/61

Tro i Thy

Da Hurup kirkes altertavle skulle restaureres, fandt man, at de gamle billeder ikke var bevaringsværdige. Så fik man en moderne billedkunstner, maleren Sv. Havsteen Mikkelsen, til at udsmykke altertavlen. Læg mærke til, at Jesus her er korsfæstet på et såkaldt Antonius-kors.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38373