Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

10/61

Tro i Thy

Vestervig kirkes altertavle er i senbarok fra 1730. Tavlen er oprindelig bestemt for Viborg domkirke efter at denne var brændt i 1726, men i Viborg syntes man, at tavlen var for simpel eller for lille til domkirken. Så blev tavlen købt af ejeren af Vestervig kloster. De fire søjler - en for hver af evangelisterne - er fra en ældre altertavle, måske resterne af Viborg domkirkes gamle altertavle fra o.1600. 

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38388