Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

4/61

Tro i Thy

I billedets forgrund ses med gitter om\ kring Sct.Thøgers kilde. På dette sted skal den hellige Thøger Thys aposte, ifølge sagnet have bygget den forste kirke i Thy. I baggrunden Vestervigs gamle klosterkirke, der nu er sognekirke og hævdes at være Nordens største landsbykirke.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38394