Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvidbjerg Vesten Å, personer

Henry Søgaard

Bertha & Viggo Pedersen med deres søn Kjeld Hove Pedersen

Bertha Jensine Bach Madsen & Viggo Kristian Pedersen

Anna Lykke, Svankjær pr. Bedsted.

Knud Jensen, Spails pr. Bedsted.

Marius Andersen, Lyngholm Mark pr. Bedsted.

Johanne Nielsen, Madsted pr. Bedsted.

Søndergaard

Gudrun Nielsen, Istrup Skole pr. Bedsted.

Mogens Pedersen, Madsted. pr. Bedsted.

Kr. Jensen, Hvidbjergmøllegaard, Ved Lyngholm.

Niels Søndergaard, Mastedgaard.

Anna Andersen, Istrup gl. skole

Graves Chr. Jensen "Hedegaardene" Bedsted.

Inger Christensen

Elna Tandrup

Børge Nørbjerg, Kjallerup.

Elsebeth Wewer Ifversen

Inger Johanne.

Signe Brandborg, Svankjær.

Inger Nielsen, Svankjær.

Inger Søndergaard

Helga Knattrup, Trankjær.

Johanne Kristensen, Madsted pr. Bedsted.

Jens Sørensens sønner 1910

Tysk indkvartering på Lyngholm

Den gamle signalkanon

Reperation af hegn

Ved Lyngholm

Bilvask ved Mikkel Worm

Jumpe ved Lyngholm

Lyngholm

Anne Marie Bendsen

Notat fra bagsiden af billede med Anne Bendsen

Jens og Else Marie Nielsen

Klitplantører med fruer

Hvidbjerg V. Å. Plantage 1901

Vejtrommel ved Igstrup skole, 1933

Troels Sørensen, istrup.

Marius Chr. Pedersen, Hvidbjerg v. Å, "Præstegård".

Magrethe Kristensen, Hvidbjerg V.Å, pr. Bedsted

Lavrine Josepsen ./. herredsfogden - 2 damer.

Nielsen, Istrup.

Preben Madsen/Aage Madsen, Svankjær.

Skovarbejder Henry Nedergaard

Kristoffer Kristensen

Kurt Nielsen, Istrup.

Helga Knattrup

Ella Knattrup

Gerda Madsen

Lærer Kristensen

Børge Nørbjerg

Marius Andersen, Lyngholm Mark

Jens Høgholm foran Svankjær Missionshus

Børge Nørbjerg, Kjallerup pr. Bedsted.

Ingvard Larsen, Spails pr. Bedsted.

Erna Larsen, Morup Mølle.

Kirstine Olesen, Svankjær.

Thea Skovsted "Hedegaardene" Morup Mølle.

Emanuel Nielsen, Istrup.

Svend Pedersen Jensen, Hvidbjerg.

Johannes Vangsgaard, Svindborg, pr. Bedsted.

Marius Bertelsen. Sigvald Steffensen. Ø. Stauersbøl. 12970 ??

Evan Søndergaard, Madsted

Thorkild Søndergaard, Madsted.

Andreas Ifersen, Lyngholm.

Johannes Vangsgaard, "Østergaard", Visby.

Sognefoged Peder Pedersen, Madsted pr. Bedsted.

Jens Høgholm, Istrup.

Inger Johanne Pedersen, Madsted. pr. Bedsted.

Elsebeth Pedersen, Madsted. pr. Bedsted.

Fru Pedersen, Madsted. pr. Bedsted.

Martine Overgaard, Istrup pr. Bedsted.

Inger Christensen, Spails pr. Bedsted.

Marianne Bisgaard, Madsted / Bedsted.

Magda Bisgaard, Madsted / Bedsted.

Stinne Bisgaard, Bedsted.

Bertel Peder Ifversen

Henry Nedergaard, Spails pr. Bedsted.