Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted I. P. Jacobsens Plads

5/12

I.P. Jacobsens Plads

Originale dias registreret som V Langballe, Gunnar 2017046. J. P. Jacobsens Plads. Svaneapoteket. Joh. Agerholm

Foto: Gunner Langballe

Billednr: 89538