Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted I. P. Jacobsens Plads

3/12

I.P. Jabobsens Plads

Originale dias registeret som V Langballe, Gunnar 2017046. J. P. Jacobsens Plads - før centerbyggeri. El-hjørnet i det gamle Krabbes konditori.

Foto: Gunner Langballe

Billednr: 89540