Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Forsvarsbrødrene Thisted

78/85

Brødrene Østermanns Huskors

Datering: 09.11.1941

09.11.1941. Brødrene Østermanns Huskors

Billednr: 62519