Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Forsvarsbrødrene Thisted

4/85

Store Torv, Thisted

Fotos fra forsvarsbrødrene i Thisted arkiv

Billednr: 62593