Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Lokal tilknytning?

19/30

Villy Rasmussen, Grenå

Villy Rasmussen, Aakrogen 4H, 8500 Grenå.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 64340