Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted museum

10/11

Arkæolog Ann Louise Olsen

Arkæolog Ann Louise Olsen med hustømmer i Bjerre

Billednr: 83255