Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Organist Aksel Munks Thisted

12/224

Organist Munk. Thisted. Thisted kirke kalkes. AM juni 1958

Organist Munk. Thisted. Thisted kirke kalkes. AM juni 1958

Billednr: 93933