Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Organist Aksel Munks Thisted

99/224

ganist Munk. Thisted. 2 større fiskiekuttere, Thisted havn. AM 14.11. 1968

ganist Munk. Thisted. 2 større fiskiekuttere, Thisted havn. AM 14.11. 1968

Billednr: 94040