Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Politi

5/13

Peder Jensen Klittenberg

Datering: 1934

Thisted 1934. Inspektionsbetjent Peder Jensen Klittenberg f. 19.4.1895 i Istrup, Hvidbjerg v.Aa sogn, søn af Landmand/Klitfoged Niels Peter Jensen og hustru Marie Nielsen. gift 15.10.1920 med Karla Christensen f. 18.7.1897 i Odense, vor frue sogn(skilt 11.7.1936) gift 25.8.1936 med Karen Marie Fuhlendorff f. 10.9.1912 i Århus, vor frue sogn. Indtrådt i Thisted politi som politibetjent 1.11.1919, Inspektionsbetjent og Stationsleder 1.9.1929. Uddannet som Møller, gendarm i Grænsegendarmeriet 1917-1919, medlem af ligningskommission. Bopæl Thisted.

Billede fra Dansk Politistat bind 2, affotograferet/reg. 9.3.2020 på Vangsaa Arkiv. 

Billednr: 103866