Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted Forretninger

12/94

Glarmester Gjerulff

Datering: 1964

Glarmester Gjerulff, Forretning, Rosenkrantzgade 2, Thisted, 26 01 1964

Foto: Jens Steffensen

Billednr: 108896