Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

12/225

Fuglhøjgårdvej 1

”Fuglhøjgård” Lis og Anton Kirk Jensen.

Ved reformationen 1536 var den præstegård og var det indtil 1555, i det tidsrum var den senere præstegård i Skyum Annexgård og fæsteren er Niels Sund.

I 1850 købes den af fæsteren Jens Nielsen Smed, der også er sognefoged.

1871 til Jens Østergård Poulsen. 1903 til Poul Hornstrup.

1938 til Niels Chr. Nielsen. 1944 til Thomas Søndergård

1948 til Jens Kvejborg og videre til Henning Kvejborg.

Ca. 1970 til Lis og Anton Kirk.

Billednr: 109583