Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

14/226

Fuglhøjgårdvej 3

Lene Jensen.

1876 fra P. J. Ringgård til Niels Olesen. 1879 til Villads Olesen.

1917 til Georg Thomsen. 1919 til Johan Peter Jensen. 1920 til Lars Chr. Tobiasen.

1950 til Marius Tobiasen, og før Lene var den en kort tid ejet af Kristian Jensen.

Billednr: 109585