Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

25/225

Gisselbækvej 11

Anette og Jens Andreas Olsen ”Inger maris hus”.

1897 sælger Chr. Bangsgaard et hedelod til Peder Andreas Pedersen

der så bygger her. 1909 til Inger Marie Andersen. 1941 til Chr. Hansen.

1942 til Ejner Jeppesen. 1944 til Peder Thomsen.

Så til Karen og Niels Kanstrup Sørensen. 1949 til Kirsten og Kaj Vestergård.

1950 til Karen Frostholm. Så har vi Kristian Steffensen og Tommy,

der køber kroen i Vestervig.

Billednr: 109599