Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

45/225

Højbjerggårdsvej 1

”Kjærgaard” Lene Junget.

En gård der nævnes helt tilbage i 1500-tallet.

Den første vi har navn på, er Jens Christensen Kjærgård, som nok

gifter sig til gården, idet hans kone Helvig Christensen er enke og

54 år, mens han er 28 år. Han gifter sig 2.gang 1850 med en ung kone,

der får lyst til sønnen fra ”Overgaard” Moust. Så hænger Jens sig

af sorg, og (Moust) Mourits Overgård bliver ny mand i gården.

1899 til Nikolaj Overgård. 1917 til Niels Overgård.

1922 til Peder K. Søndergård, der har giftet sig med enken.

1931 til Henry Nikolaj Overgård. 1946 til Chr. Hansen. 1963 til Eva og

Gunnar Kobberø. Sidst i 1990érne lagt sammen med ”Højbjerggaard”.

 

15-06-2022  astrid vangsgaard:
Huset er væk


 

Billednr: 109618