Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

111/226

Nyhåbsvej 17

Datering: 2001

Vognmand Jan Tøfting med familie.

1921 sælger H.C. Andersen i ”Vestergaard” jorden til Chr. P.C. Kågård, far til smeden og vognmanden.

Her boede også en tid skrædder Madsen og Herluf omtaler en snedker der hedder Edgar.

Senere bygger Ove Kågård mekaniker værksted øst for huset (det er væk nu).

Det var her Jens Chr. Appelon startede.

1964 til smed Madsen, så til varmesmeden Leo Jensen.

Ca. 1970 til Edith og Hans Østergård.

Da de i 1976 rykker smedjen til Legindvej sælges her til Kjærgård.

Så kommer Bente og Flemming Sørensen inden Jan Tøftings.

Billednr: 109684