Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

126/226

Sportsvej 2-4-6

Datering: 2001

2-4-6. Her hvor bænk og solur står, lå den store hjørneejendom.

Her var købmand, snedker og bank. Den er opført i 1905 af købmand J.B. Tølbøll, en bror til kromanden.

1906 til Jacobsen der lejer ud til A.S. Bangsgård.

Så kommer Ejnar Overgård og Theodor Pedersen, og til sidst inden nedrivningen i 1981 var her Blomstergården.

Billednr: 109699