Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

130/226

Sportsvej 12

Datering: 2001

Hørdum Hallen.

Her lå fra 1885 ”Thy Mineralvandsfabrik” bygget af murer Nicolaj Tandrup fra Hørsted, kromand Nyboes store bygmester.

Han sælger til Carl Pedersen, der har manufaktur, inden han sælger til Niels Overgård, som starter ”Mineralvandsfafrikken”.

Han sælger 1898 mineralvandsfabrikken ”National” for den nette sum af 5.000 kr. til Johannesen fra Gisselbæk (ikke at forveksle med den senere Johansen).

Så kommer sønnen Jens Johannesen, der her lægger grunden til sit livsværk. Han var også byens elektriker, en markant mand i byen.

Den næste ejer kunne ikke gøre ham kunsten efter, og i 1965 må bygningen vige for hallen.

 

Her lå også inden frisøren, et ret stort toetagers beboelseshus. Den købes i 1890 af C. Hobe, som repræsentant for Baptistmenigheden, der i 1925 overtages af den amerikanske Brødremenighed. Den får et trist endeligt, idet præsten Glasmire efter en affære med sin egen tjenestepige, bliver kaldt hjem i hast og menigheden afvikler i Hørdum og flytter til Bedsted (se ”Mellem disse grønne høje” side 96).

Huset bliver solgt til Jacob Jacobsen og senere til Bjerregård. Den bliver nu lavet til lejligheder.

1926 til Jens Peter Andersen.

1928 til H.C. Andersen.

Der har efterfølgende boet så mange, at de ikke kan huskes. Én af dem var den markante kogekone og fiskehandler Johanne Eskildsen.

1944 til Magnus Madsen og 1946 til Villiam Olesen.

Så Kristian Hedegård.

1952 til P. Holst og Peter Dalgård, der i 1963 sælger til Chr. Nielsen.

Billednr: 109703