Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

188/225

Tårnvej 38

Datering: 2001

Troels Bliksted.

Bygget 1952 af ”Tyk Nielsen” i nr.35, som hønsehus. Blev senere lavet om til beboelse. Her boede Ruth og Erhardt Poulsen i nogle år.

De solgte til ”Phønix Viggo” Andersen, der afhændede til R. Jensen og V. Bjarking.

Billednr: 109761